Đại hội cổ đông năm 2016

Pgc
03:30' CH - Thứ sáu, 01/04/2016

Tài liệu họp đại hội cổ đông Tổng Công ty Gas Petrolimex năm 2016:

1.Giấy mời.

2.Giấy đăng ký và giấy ủy quyền tham dự đại hội

3.Báo cáo hội đồng quản trị

4.Báo cáo kiểm soát

5.Báo cáo thẩm định (bổ sung báo cáo kiểm soát)

6.Báo cáo hoạt động kinh doanh

Mời các cổ đông bấm vào để xem chi tiết (để download về máy tính bấm phím phải chuột và chọn Save As...)

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .