Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc PGC

Pgc
04:42' CH - Thứ bảy, 25/04/2015

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc.

Mời cổ đông xem chi tiết nghị quyết tại đây(để download về máy tính bấm phím phải chuột và chọn Save As...)

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .