D/v lắp đặt, vận hành kho bể, Công nghệ LPG

09:06' CH - Thứ tư, 11/01/2012


Bồn cấp Autogas
Click here to view fullsize image

Tên sản phẩm:Bồn cấp Autogas
Mã sản phẩm:CN01
Đơn vị:Tấn
Mô tả:

Xe bồn vận chuyển LPG
Click here to view fullsize image

Tên sản phẩm:Xe bồn vận chuyển LPG
Mã sản phẩm:Cn02
Đơn vị:Tấn
Mô tả:
Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .