Nhân viên bán hàng

TCHCPGC HN
01:52' CH - Thứ hai, 12/06/2017

Nhân viên bán hàng tại Cửa hàng gas

Xem chi tiết thông tin đăng tuyển tại đây(để download về máy tính bấm phím phải chuột và chọn Save As...)

Biểu mẫu bản đăng ký dự tuyển tại đây (để download về máy tính bấm phím phải chuột và chọn Save As...)
Mẫu sơ yếu lý lịch tại đây(để download về máy tính bấm phím phải chuột và chọn Save As...)
Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .