Công ty TNHH Gas Cần Thơ

02:52' CH - Thứ ba, 01/10/2013

Giới thiệu công ty

Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ là Công ty TNHH một thành viên trực thuộc Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

Sơ đồ tổ chức

Hệ thống phân phối trực thuộc

1. Địa bàn Cần Thơ

2. Địa bàn Cà Mau

3. Địa bàn Bac Liêu

4. Địa bàn Sóc Trăng

5. Địa bàn Hậu Giang

6. Địa bàn An Giang

7. Địa bàn Vĩnh Long

8. Địa bàn Kiên Giang

9. Địa bàn Trà Vinh

10.Địa bàn Đồng Tháp

Các chi nhánh trực thuộc