PGC-nhà máy Lpg Hà Nội

Pgc
10:37' SA - Thứ tư, 20/03/2013

Giới thiệu nhà máy

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP- NHÀ MÁY LPG HÀ NỘI

Chi nhánh Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP- Nhà máy LPG Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 034/PGC-QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP, là hoạt động kinh tế phụ thuộc, theo phân cấp quản lý của Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP đối với chi nhánh, thực hiện mô hình hạch toán kinh tế phụ thuộc, theo quy chế tài chính của Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP, Luật Kế toán và các quy định của Pháp luật hiện hành.

Sức chứa: 500 M khối

Trụ sở: Số 26 phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Q. Long Biên, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (04) 3 877 2877 - Fax: (04) 3 655 9065