Bình gas dân dụng và thương mại

08:57' CH - Thứ tư, 11/01/2012
Bình gas 48kg (Logo Cũ)

Tên sản phẩm: Bình gas 48kg
Dung tích lòng bình: 108 Lít
Lượng gas trong bình 48 kg

Bình gas Petrolimex 48 kg (Logo Mới)

Tên sản phẩm: Bình gas 48kg
Dung tích lòng bình: 108 Lít
Lượng gas trong bình 48 kg
Bình gas Petrolimex 12kg van ngang

Tên sản phẩm: Bình gas 12kg
Dung tích lòng bình: 26.2 Lít
Lượng gas trong bình 12 kg

Bình gas Petrolimex 12kg van đứng

Tên sản phẩm: Bình gas 12kg
Dung tích lòng bình: 26.2 Lít
Lượng gas trong bình 12 kg