Lĩnh vực kinh doanh

Chia sẻ

Khí đốt hoá lỏng

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) hiện đang kinh doanh mặt hàng khí đốt hóa lỏng (gas) có quy cách phẩm chất - yêu cầu kỹ thuật Tổng Công ty Gas Petrolimex (PGAS) đã công bố tại Bộ Tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa.

Bộ Tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa Khí đốt hóa lỏng PGAS như sau:

/nd/tintuc-sukien/tieu-chuan-co-so-ve-khi-dot-hoa-longtcvn-6548-1999/default.aspx