Mạng lưới hoạt động

Chia sẻ

Gas Phú Thọ

Giới thiệu chi nhánh

Chi nhánh Tổng Công ty Gas Petrolimex tại Phú Thọ là chi nhánh hoạch toán báo sổ trực thuộc Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

MST: 0101447725-021

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã Thuỵ Vân - TP Việt Trì - Phú Thọ.