PGC-nhà máy Lpg Đà Nẵng

 Pgc

 10:38 SA @ Thứ Tư - 20 Tháng Ba, 2013

Giới thiệu nhà máy

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP- NHÀ MÁY LPG ĐÀ NẴNG.

Chi nhánh Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP- Nhà máy LPG Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 033/PGC-QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP, là hoạt động kinh tế phụ thuộc, theo phân cấp quản lý của Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP đối với chi nhánh, thực hiện mô hình hạch toán kinh tế phụ thuộc, theo quy chế tài chính của Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP, Luật Kế toán và các quy định của Pháp luật hiện hành.

Sức chứa: 2000 M khối

Trụ sở: Số 100 đường Yết Kiêu, phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng.

Điện thoại: (05113) 553 103 - Fax: (05113) 389 1101

Nguồn:   Pgc