PGC-nhà máy Lpg Sài Gòn

 pgc

 10:39 SA @ Thứ Tư - 20 Tháng Ba, 2013

Giới thiệu nhà máy

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP- NHÀ MÁY LPG SÀI GÒN.

Chi nhánh Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP- Nhà máy LPG Sài Gòn được thành lập theo Quyết định số 032/PGC-QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP, là hoạt động kinh tế phụ thuộc, theo phân cấp quản lý của Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP đối với chi nhánh, thực hiện mô hình hạch toán kinh tế phụ thuộc, theo quy chế tài chính của Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP, Luật Kế toán và các quy định của Pháp luật hiện hành.

Sức chứa: 4000 M khối

Trụ sở: xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (083) 782 8451 - Fax: (083) 782 7511

Nguồn:   pgc