Gas Petrolimex Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, Triển khai nhiệm vụ 2024 & Hội nghị người lao động năm 2024

 Nguyễn Vân Anh

 P. KD gas DD&TM
 04:26 CH @ Thứ Hai - 15 Tháng Giêng, 2024

Ngày 15/01/2023, Tổng công ty Gas Petrolimex tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, Triển khai nhiệm vụ 2024 & Hội nghị người lao động năm 2024 tại Novotel Hà Nội Thái Hà.

Dự hội nghị có ông Đào Nam Hải - Tổng giám đốc Xăng Dầu Việt Nam, ông Nguyễn Quang Dũng – Phó Tổng giám đốc Xăng dầu Việt Nam, ông Đường Xuân Chiến – Phó chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam, lãnh đạo Tổng công ty Gas Petrolimex, đại biểu cùng trưởng đơn vị bộ phận Tổng công ty và Công ty TNHH Gas Petrolimex thành viên.

Toàn cảnh hội nghị
Ông Đào Nam Hải - Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phát biếu ý kiến chỉ đạo.
Ông Nguyễn Quang Định - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Gas Petrolimex - tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Quang – Tổng giám đốc Tổng công ty Gas Petrolimex Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 & phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Tổng công ty nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; đánh giá về bối cảnh tình hình năm 2023, kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đồng thời dự báo tình hình, đề ra định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024.

Ông Nguyễn Hữu Quang – Tổng giám đốc Tổng công ty Gas Petrolimex trình bày báo cáo tại hội nghị
Ông Hoàng Anh - Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty TNHH Gas Petrolimex Sài Gòn tham luận tại hội nghị
Ông Phan Bá Thuật - Chủ tịch Công ty TNHH Gas Petrolimex Hà Nội tham luận tại hội nghị

Ông Doãn Duy Đạo – Chủ tịch công đoàn Gas Petrolimex trình bày báo cáo của BCH Công đoàn Tổng công ty về tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, Thỏa ước lao động tập thể và các quy định liên quan đến NLĐ; Báo cáo tổng hợp kết quả tổ chức hội nghị NLĐ các cấp cơ sở trong TCT; Công bố danh sách thành viên tham gia đối thoại bên NLĐ.

Ông Doãn Duy Đạo - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Gas Petrolimex phát biểu tại hội nghị
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023

Tổng công ty phát động phong trào thi đua năm 2024: Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2023, Ban Lãnh đạo Tổng công ty và BCH Công đoàn Tổng công ty phát động phong trào thi đua kêu gọi toàn thể CBCNV – NLĐ Tổng công ty ra sức phấn đấu, cùng nhau thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với Khẩu hiệu thi đua: “Đột phá trong kinh doanh; đảm bảo an toàn”.

Nguồn:   PGC