Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Gas Petrolimex 2024

 Nguyễn Vân Anh

 05:09 CH @ Thứ Ba - 16 Tháng Tư, 2024

Ngày 16/04/2024, tại khách sạn Novotel Hà Nội Thái Hà, Tổng Công ty Gas Petrolimex (mã PGC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nguồn:   PGC