Hội nghị thực hiện triển khai các chính sách kinh doanh năm 2023

 Nghiêm Xuân Cường

 Trưởng Phòng KD Gas DD&TM
 09:16 SA @ Thứ Sáu - 25 Tháng Tám, 2023

Ngày 25/8/2023, tại Văn phòng TCT, Tòa nhà Mipec, Hà Nội, Tổng Công ty Gas Petrolimex – CTCP (PGC) đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện các chính sách kinh doanh năm 2023, báo cáo kết quả thực hiện hoạt động SXKD 07 tháng đầu năm 2023 và phương hướng triển khai các nhiệm vụ cụ thể để hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị triển khai thực hiện các chính sách kinh doanh năm 2023

Đến tham dự hội nghị triển khai các chính sách kinh doanh Ông Nguyễn Quang Định – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Gas Petrolimex – thay mặt HĐQT chủ trì Hội nghị. Ông Nguyễn Hữu Quang – Tổng Giám đốc Tổng công ty Gas Petrolimex – thay mặt ban điều hành chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Tổng Công ty điều hành hội nghị

Tham dự hội nghị có Trưởng ban kiểm soát Tổng Công ty, các ông/bà Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, Chủ tịch, Giám đốc các Công ty TNHH thành viên, các ông/bà là Trưởng/Phó các phòng ban nghiệp vụ Tổng Công ty, Phó giám đốc các Công ty TNHH và các ông bà Trưởng các Phòng nghiệp vụ các Công ty TNHH.

Hội nghị đã nghe đại diện các phòng nghiệp vụ Tổng Công ty cũng như đại diện các Công ty TNHH Gas Petrolimex thành viên báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 07 trháng đầu năm 2023, những thuận lợi và khó khăn trong triển khai các nhiệm vụ cụ thể để hoàn thành kế hoạch năm 2023.

Ông Nguyễn Quang Định - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty phát biểu chỉ đạo hội nghị

Ông Nguyễn Hữu Quang - Tổng Giám Đốc Tổng Công ty phát biểu chỉ đạo hội nghị

Hội nghị cũng đã nghe đại diện các phòng kinh doanh báo cáo về chính sách phát triển sản phẩm gas công nghiệp và các định hướng chính sách phát triển mặt hàng gas bình toàn Tổng Công ty trong thời gian tới.

Ông Nghiêm Xuân Cường - Trưởng Phòng KD Gas DDTM báo cáo hội nghị về chính sách phát triển gas bình

Tại Hội nghịđại diện các Công ty TNHH thành viên đãtrình bày ý kiến tham luận về các chính sách định hướng phát triển mặt hàng gas công nghiệp và gas bình trong thời gian tới.

Ông Hoàng Anh - Chủ tịch kiêm Giám đốc PGC Sài Gòn phát biểu tại hội nghị

Ông Vũ Văn Khanh - Chủ tịch kiêm Giám đốc PGC Hải Phòng phát biểu tại hội nghị

Ông Vũ Đào Tùng Phương - Chủ tịch kiêm Giám đốc PGC Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị

Ông Phạm Thế Dũng - Chủ tịch kiêm Giám đốc PGC Cần Thơ phát biểu tại hội nghị

Trải qua một buổi làm việc tập trung để thảo luận về các chính sách kinh doanh trong thời gian tới. Đã có nhiều ý kiến tham gia đóng góp của các đơn vị, cũng như ý kiến kết luận và chỉ đạo sâu sắc của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám Đốc. Trên cơ sở các kết luận và chỉ đạo trên, các đơn vị quyết tâm triển khai các nhiệm vụ cụ thể để hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Nguồn:   PGC