Giới thiệu

Chia sẻ

Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Gas Petrolimex

Tổng giám đốcNguyễn Hữu Quang

Phó tổng giám đốc

Nguyễn Khắc Trí

Phó tổng giám đốc

Nguyễn Đăng Công

Phó tổng giám đốc

Đỗ Thị Vân Chi

Phó tổng giám đốc

Bùi Thanh Định

Phó tổng giám đốc

Nguyễn Việt Dũng